Aukštaitijos Verslas


Advokatą sustabdo policininkas. Advokatas iš karto mano, kad jis protingesnis ir geriau išsilavinęs už policininką. Galvoja, bent jau pasišaipys. Policininkas sako:
– Prašom parodyti teises.
– Kam? – klausia advokatas.
– Jūs nesustojote prie stop ženklo, – atsako pareigūnas.
– Bet aš prilėtinau.
– Bet vis tiek visiškai nesustojot, teises prašom.
– O koks skirtumas?
– Tas, kad įstatymas reikalauja, kad pilnai sustotumėt. Teises prašom.
– Jeigu sugebėsit man parodyti skirtumą tarp sulėtėjimo ir sustojimo, aš duosiu teises, jeigu ne – neduosiu.
– Gerai, prašom išlipti.
Advokatas išlipa ir policininkas įsitempęs pradeda daužyti advokatą su bananu ir sako:
– Man sustoti ar lėčiau mušt?

2012-07-18 08:02