Aukštaitijos Verslas

Mirė ilgametis Birštono savivaldybės meras A.S.Zenkevičius


Eidamas 77-uosius metus sekmadienį mirė ilgametis Birštono savivaldybės meras Antanas Serafinas Zenkevičius. Velionis Birštono savivaldybei vadovavo nuo 1966 iki 2007 m., pranešė savivaldybė.

A. S. Zenkevičius gimė 1935 m. gruodžio 8 d. Marijampolės rajone Gudelių valsčiuje Gelčių kaime ūkininkų šeimoje. Mokėsi Gelčių pradinėje, Gudelių septynmetėje mokykloje. 1955 m. baigė Alytaus rajono Krokialaukio vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus statybos technikumą. 1972 metais baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus statybininko specialybę.

1987 metais Lietuvos mokslų akademijoje Ekonomikos institute apgynė kandidato disertaciją tema “Kompleksinis kurortų infrastruktūros vystymas”. Jam buvo suteiktas ekonomikos mokslų kandidato, o nuo 1995 m. – socialinių mokslų daktaro laipsnis.

1966 m. Birštonui tapus respublikinio pavaldumo miestu, buvo išrinktas Birštono miesto tarybos vykdomojo komiteto pirmininku. Visą savo aktyvios darbinės veiklos laikotarpį nuo 1961 metų dirbo savivaldos institucijose – 19 kartų iš eilės buvo renkamas savivaldybės tarybos nariu (deputatu), tarp jų 2 kadencijas dirbo Marijampolės rajono Vykdomojo komiteto plano komisijos pirmininku – rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju ir 17 kadencijų iš eilės – Birštono savivaldybės vadovu.

Anot savivaldybės, A. S. Zenkevičiui pavyko Birštono gyvenvietę iš skurdaus kaimo, neturėjusio jokių komunalinių patogumų, su dulkėtomis, neapšviestomis gatvelėmis pertvarkyti į šiuolaikinį kurortą su išvystyta infrastruktūra, jaukia aplinka, sutvarkytais skverais ir parkais, pažymima savivaldybės pranešime.

Velionis amžinojo poilsio atguls Škėvonių kapinėse.

ELTOS INF.

2012-07-23 21:47