Aukštaitijos Verslas

NATO energetinio saugumo kompetencijos centrui vadovaus plk. R. Petkevičius


Lietuvoje įsteigto NATO energetinio saugumo kompetencijos centro (NATO ENSEC COE) direktoriaus pareigas nuo pirmadienio pradėjo eiti pulkininkas Romualdas Petkevičius. Į šias pareigas Lietuvos karininkas paskirtas liepos 20 dienos krašto apsaugos ministrės įsakymu.

Plk. R. Petkevičius Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 1992 m., pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Karininkas prieš paskyrimą į NATO energetinio saugumo kompetencijos centro direktoriaus pareigas ėjo patarėjo pareigas KAM Gynybos politikos ir planavimo departamente, taip pat buvo vienas iš centro steigėjų.

2008-2010 m. plk. R. Petkevičius atliko tarnybą Vyriausiojoje jungtinių pajėgų Europoje vadavietėje (angl. Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE), kur ėjo Lietuvos nacionalinio karinio atstovo pareigas. Karininkas yra ėjęs Lietuvos gynybos atašė JAV ir Kanadai pareigas. R. Petkevičius buvo pirmasis KAM NATO departamento direktorius tuomet, kai Lietuva stojo į Aljansą. Tarnybą jis Lietuvos kariuomenėje pradėjo nuo Karinių oro pajėgų. Karininkas yra baigęs Rygos aukštąją karo aviacijos mokyklą, mokęsis JAV tarptautinėje karininkų mokykloje ir Karinių oro pajėgų karo koledže.

Plk. R. Petkevičius yra įvertintas aukštais apdovanojimais: Karininko kryžiumi ir ordinu “Už nuopelnus Lietuvai”, JAV ordinu “Už nuopelnus”, krašto apsaugos sistemos medaliu “Už nuopelnus” ir įstojimo į NATO medaliu.

NATO energetinio saugumo centras įsteigtas Lietuvoje veikiančio Energetinio saugumo centro prie Užsienio reikalų ministerijos pagrindu, išplečiant pastarojo veiklą, pertvarkant jį į NATO kompetencijos centrą ir suteikiant jam NATO tarptautinės karinės organizacijos statusą. Tikimasi, kad šį statusą NATO Šiaurės Atlanto taryba kompetencijos centrui suteiks iki šių metų pabaigos ir taip užbaigs formalias akreditavimo procedūras.

Dokumentus dėl NATO Energetinio saugumo kompetencijos centro steigimo liepos 10 dieną NATO transformacijos vadavietėje Norfolke (JAV) pasirašė Lietuvos, Latvijos, Turkijos ir Italijos įgalioti kariniai atstovai. Centro steigimo dokumentų pasirašymo ceremonijoje taip pat dalyvavo Estija ir Prancūzija, kurios baigia vidines įgaliojimų derinimo procedūras ir steigimo dokumentus pasirašys artimiausiu metu. Baigus kompetencijos centro akreditavimo procedūras prie jo veiklos ketina prisijungti ir JAV.

NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras turėtų remti karinių pajėgumų plėtros procesą, karinių misijų veiksmingumą ir operacinį suderinamumą, teikti kvalifikuotą ir savalaikę ekspertinę paramą energetinio saugumo klausimais.

Centras analizuos energetinio saugumo ir kritinės energetikos infrastruktūros apsaugos aspektus, teiks rekomendacijas ir pasiūlymus dėl operacinio energetinio saugumo, alternatyvių energijos šaltinių pritaikymo karyboje bei gamtai draugiškų ir efektyvių karinių pajėgumų plėtros, įsitrauks į mokymus ir pratybas.

ELTOS INF.

2012-07-23 17:19