Aukštaitijos Verslas

P.Gražulis skundžia etikos sargams parlamentarą P. Saudargą „už kabinėjimąsi ir grabaliojimą“


Seimo narys Petras Gražulis kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją bei generalinį komisarą, prašydamas įvertinti kolegos parlamentaro Pauliaus Saudargo elgesį.

Parlamentaro teigimu, šeštadienį vykusiame Seimo plenariniame posėdyje kalbantį P. Gražulį P. Saudargas mėgino nustumti nuo tribūnos”. Tokį Seimo nario P. Saudargo elgesį P. Gražulis laiko cinišku viešosios tvarkos bei tam tikrų etikos normų pažeidimu.

“Manau, kad Seimo nario Pauliaus Saudargo elgesys atitinka Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytą kvalifikaciją, kuri teigia, jog necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai, pažeidžiantys viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia piniginę baudą arba administracinį areštą. Be to, P. Saudargo kabinėjimasis man sakant kalbą iš Seimo tribūnos gali būti traktuojamas ir kaip įtartinas, dviprasmiškas, keliantis nerimą elgesys, susijęs su mano pažiūromis tradicinių vertybių klausimu. Juk tokį kabinėjimąsi bei grabaliojimą galėčiau suprasti ir kaip galimą seksualinį priekabiavimą”, – teigė Seimo narys P. Gražulis.

Dėl nepagarbaus kolegos elgesio įsižeidęs parlamentaras teigia, kad ir Valstybės politikų elgesio kodeksas įpareigoja politikus vadovautis tam tikrais principais: pagarba žmogui ir valstybei, padorumu, pavyzdingumu, atsakomybe. Anot P. Gražulio, akivaizdu, kad Seimo narys P. Saudargas savo veiksmais šiuos principus pažeidė. Dėl to Seimo narys ir nutarė kreiptis į teisėsaugos instituciją bei Seimo etikos sargus.

Incidentas paskutiniame Seimo pavasario sesijos plenariniame posėdyje kilo svarstant Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vadovo pakeitimą. Diskusijoje dalyvavęs P. Gražulis tradiciškai emocingai kalbėjo iš Seimo tribūnos. Politikas nepagailėjo aštrios kritikos valdantiesiems konservatoriams, nepagarbiai kalbėjo ir apie Seimo nario P. Saudargo tėvą Europos Parlamento narį Algirdą Saudargą.

“Deja, deja, nemačiau tokios partijos per dvidešimt nepriklausomybės metų, kad taip niekšiškai kurstytų, skaldytų, nustatytų žmogų vieną prieš kitą. Aš manau, kad čia tokia politika ir tokia veikla tikrai nedera patiems krikščionims demokratams ir nepuošia jūsų, gerbiamieji, tokia veikla. Aš manau, kad susimąstykite, bent jau krikščionys demokratai susirinkite, dar saujelė jūsų, priimkite bendrą sprendimą, ką daryti, ar galima šitaip elgtis. Nepasiduokite konservatorių kurstymams ir jūsų draskymams. Būkite vieningi, džiaukitės. Ot, svarbu, vienas išliko, mane aukščiau sąraše parašė, kitas dešimtuke, tai jau dabar laimingas esu, o tą galiu sutrypti. Taip, pone Saudargai, tavo tėvas daugiausiai prisidėjo prie partijos pardavimo už Europos Parlamentaro vietą. (Balsai salėje) Taip, aš galiu tau tą pasakyti. Nuolatos tą darė, taip!”,- sakė P. Gražulis, kaip skelbia Seimo posėdžio stenograma.

Reaguodamas į tai prie P. Gražulio, kalbėjusio Seimo tribūnoje, priėjo Seimo narys P. Saudargas.

Kolegos, ramindami P. Gražulį, apgailestavo, kad “čia pereinama į asmeniškumus ir asmeninius įžeidinėjimus”.

ELTA

2012-07-03 14:42