Aukštaitijos Verslas

Socialinės apsaugos sistemoje vyksta svarbios permainos


Šiandien ministrų kabinetas, vadovaujamas premjero Andriaus Kubiliaus, surengė išvažiuojamąjį pasitarimą „Sodroje“, kurio metu buvo svarstyti socialinio draudimo sistemos pokyčiai ir jau įvykusios reformos. Vyriausybei taip pat buvo pristatytos siūlomos darbo kodekso pataisos, nedarbo mažinimo priemonės, socialinės paramos pertvarkymas, socialinio draudimo ir pensijų sistemos reformos tobulinimas.

Ministras Pirmininkas A. Kubilius teigiamai įvertino „Sodros“ rezultatus ir pastangas mažinti „Sodros“ biudžeto deficitą. Premjero teigimu, griežta Vyriausybės taupymo politika leido stabilizuoti valstybės finansus, sumažinti „Sodros“ biudžeto deficitą, pagerinti šio biudžeto surinkimą ir užtikrinti, kad visos išmokos net ir sunkmečiu buvo ir yra mokamos laiku. „Tai, kad per pirmus keturis šių metų mėnesius planuotos „Sodros“ pajamos viršytos 200 mln. Lt., rodo, jog mūsų pastarųjų kelerių metų darbas duoda vaisių“, – sakė A. Kubilius, pažymėjęs, kad socialinės apsaugos sistemoje šiuo metu vyksta svarbios permainos.

Pasitarimo metu pažymėta, kad Vyriausybei pavyko ištesėti šalies žmonėms duotą įsipareigojimą atstatyti sunkmečiu sumažintas senatvės pensijas. „Šiuo metu baigiame rengti 2010-2011 m. sumažintų socialinio draudimo pensijų kompensavimo mechanizmą ir kompensuosime krizės metu sumažintų pensijų dalį“, – pabrėžė Vyriausybės vadovas.

„Sodros“ rezultatus ministrų kabinetui pristatę įstaigos vadovai informavo, kad šių metų pradžioje įgyvendinta struktūrinė „Sodros“ pertvarka administravimui skirtas lėšas leido sumažinti 10,5 mln. litų. Pertvarkytas „Sodros“ teritorinių skyrių tinklas – vietoje 47 savarankiškų juridinių vienetų statusą turinčių skyrių šiuo metu yra 10, prie kurių prijungti mažesnieji skyriai. Ministras Pirmininkas atkreipė dėmesį, kad ši ir kitos „Sodros“ įgyvendintos priemonės užtikrino įstaigos finansinį tvarumą.

Vyriausybėje ypač palankiai sutiktas pilotinis projektas, vykdomas penkiose savivaldybėse, kuomet savivaldybės savarankiškai teikia socialinę paramą. Į šį procesą įtraukiama bendruomenė – sudarytos Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos (tarybos), kuriose dalyvauja seniūnai, seniūnaičiai, socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, socialiniai pedagogai, policijos įgaliotiniai, namų bendrijų atstovai, bendruomenių pirmininkai, NVO, religinių organizacijų atstovai, gerbiami ir autoritetingi seniūnijų gyventojai ir kt. Taip atsiranda galimybė užtikrinti, kad socialinė parama būtų skirstoma skaidriai ir būtų teikiama tam, kam jos labiausiai reikia. Išanalizavus bandomuosiuose projektuose dalyvaujančių savivaldybių 2012 m. I ketv. veiklos rezultatus ir palyginus juos su analogišku laikotarpiu pernai, pastebima, kad sumažėjo piniginę socialinę paramą gaunančių žmonių skaičius: 6,1 proc. sumažėjo socia linės pašalpos gavėjų skaičius, 9,3 proc. sumažėjo būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius. Vien Šilalės savivaldybėje paramos gavėjų skaičius sumažėjo beveik 30 proc. Taip pat 11,5 proc. sumažėjo išlaidos socialinei pašalpai mokėti bei 5,8 proc. sumažėjo vidutinis socialinės pašalpos dydis per mėnesį vienam žmogui.

Pasitarimo metu daug dėmesio skirta darbo kodekso pataisoms aptarti. Vyriausybės nuomone, daugiausiai darbo vietų sukuriančiam smulkiajam verslui numatomi svarbūs pakeitimai, palengvinsiantys naštą. Pasak Ministro Pirmininko A. Kubiliaus, darbo santykių lankstumas – viena esminių sąlygų verslui plėtoti verslui plėtoti ir taip kurti daugiau darbo vietų.

Sekunde.lt

2012-05-14 14:56