Aukštaitijos Verslas

Susirūpino dėl vaikus žalojančių programų


Seimo narė Aurelija Stancikienė susirūpinusi dėl dienraštyje „Respublika” pasirodžiusios informacijos, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose rengiamasi įgyvendinti programą, pagal kurią mergaitės nesiskiria nuo berniukų, o lytis – kiekvieno vaiko pasirinkimo reikalas.

Jos manymu, tai vaikų sąmonę itin žalojanti programa.

“Įdiegus sampratą, kad berniukai gali rengtis, elgtis kaip mergaitės ir priešingai, vyksta suniveliavimas. O tai – ėjimas prieš gamtą”, – mano A. Stancikienė.

Jos teigimu, sugriovus pamatines vertybes kas yra žmogus ir jo lytiškumas, pakeičiama sąmonė, o su ja kartu ir kitos vertybės – šeima, dorovė, tikėjimas ir valstybė.

A. Stancikienė kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją reikalaudama, kad pastaroji pradėtų įgyvendinti jai įstatymais numatytus įgaliojimus, t. y., atsakingai priimtų kriterijus programų sudarymui, jas koordinuotų, kontroliuotų.

“Taip negali būti, kad, kuriai nors šalies ar užsienio institucijai panorėjus primesti bet kokią programą, ji tuojau pat būtų įgyvendinama. Kam tuomet reikalinga ministerija, kuri tiesiogiai atsakinga už bet kurio amžiaus vaikų ugdymo kokybę. Juk jos kompetencijoje išsiaiškinti iš kur patenka vaikų sąmonę žalojančios programos ir visą informaciją pateikti tėvams, visuomenei. Deja, dažnai tokios programos pradeda veikti tyliai, nesitariant nei su vaikų tėvais ar jų globėjais”, – apgailestauja Seimo narė.

Ji žada dėti pastangas išsiaiškinti, kokiu pagrindu bandoma pateikti ikimokyklinio ugdymo įstaigoms minėtąją programą ir kokios ministerijų, savivaldybės atsakomybės ribos.

ELTA

2012-07-17 15:21