Aukštaitijos Verslas

I.DEGUTIENĖ: Šaukštas deguto sugadina visą Seimą


Interviu LRT Televizijos laidai „Savaitei” Seimo vadovė Irena Degutienė sakė, kad Seimo įvaizdį visuomenėje sugadina „šauktas deguto” – pavieniai parlamentarai. Taisyti situaciją, anot jos, gali tik rinkėjas.

– Būtų įdomu sužinoti, ar Jūs už tai, kad liktų mišri sistema, ir Seimo nariai būtų renkami ir daugiamantėje apygardoje ar už tai, kad jie būtų renkami tik vienmandatėje?

– Na, turbūt atsakyčiau labai trumpai ir paprastai: šiandienė sistema turbūt yra optimali, kaip ir daugelyje Europos valstybių. Ir kitas dalykas, tai kol kas pasaulis neišrado demokratinių procesų skatinimo kaip per partinę veiklą. Tai kuomet aš girdžiu komentarus, kam tų reikia partinių sąrašų, geriau kiekvienas kas nori pats save išsikelia ir mes renkame tik asmenybes, tai aš nelabai įsivaizduoju, kaip susirinkusios asmenybės galėtų dirbti kolektyvinį darbą. Tą ir pabrėžiu – kolektyvinį darbą – Seime.

– Na, gerai, bet dabar aš apie tą Seimą, kuris vis dėlto veikia, bet veikia ne itin sėkmingai, tą rodo apklausos. Vienos iš paskutinių apklausų rezultatai rodo, kad 5 proc. žmonių tepasitiki Seimu, 70 – nepasitiki. Mažiau turi tik partijos, pasitikėjimas jomis netraukia net keturių procentų. Bet, kaip Jūs manote, ar Jūs turite kokį nors receptą, kaip padaryti Seimo darbą patrauklesnį žmonėms. Kita vertus, ar ne patys žmonės kalti, kad jie išsirenka tokius Seimo narius, kuriais paskui visus 4 metus amžinai būna labai nepatenkinti?

– Nenorėčiau kaltinti žmonių, tačiau kviesčiau gerai pamąstyti, nes dabar kaip tik yra tokia proga, gerai pamąstyti, kokius žmones renkame į Seimą. Tai tikrai yra labai nemalonu ir galų gale patys žmonės yra labai nusivylę, bet viskas priklauso nuo Seimo narių, kurie yra išrenkami į Seimą. Pirmoje eilėje, tai turbūt yra disciplina, pareigos ir po to susitelkus reikia dirbti darbą. Tai tada ir rezultatas bus kitoks.

– Tai viso šito dabar ir trūksta?

– Dėl pavienių Seimo narių elgesio mes ir turim tokį nepalankų vertinimą viso Seimo ir nekart esu sakiusi, kad kaip toje lietuviškoje patarlėje – šaukštas deguto statinę medaus sugadina. Ir tada labai kartu ir neskanu. Tai taip ir yra su mūsų Seimu.

– Seimas absoliučiai nepopuliarus, bet eilė ten patekti šiais metais bene didžiausia. Tai kodėl jie ten veržiasi, tie žmonės?

– Aš tiesiog net negaliu atsakyti į šį klausimą. Ir kartais, kai aš girdžiu komentarus, kai „prie lovio nori prieiti”, tai nelabai žinau, arba tiksliau sakant, visiškai nežinau, iš kur tokios kalbos, ir kur tas labai dosnus lovys tam Seime.

Tikrai, manau, per tuos 4 metus pasivalėm, apsikuopėm, gal ir sugriežtinom tas tvarkas, kurios kituose parlamentuose nėra. Na, iš moksime, bet tam, kad viskas būtų dar labiau reglamentuota, tai jau čia yra šios kadencijos Seimo garbės reikalas. Aš manau, ir tikrai ir su seniūnais kalbėjau, mes turime būtinai priimti, tuo labiau, kad ir Konstitucijoje yra parašyta, Seimo narių veiklos ir kitų garantijų įstatymą.

– Kaip Jūs įsivaizduojat, kaip Seimo pirmininkė, Jūs galite įtakoti, kad tas garbės reikalas būtų išspręstas vieną kartą, nes iš tiesų kalbama daug ir ne vieną kartą svarstyta, bet vis dėlto kažkur stabdoma. Nepriimtas įstatymas, ir, aišku, tai yra labai blogas signalas rinkėjams.

– Aš jums pasakysiu, atrodo, dedu labai daug pastangų. Na, kokios tos mano pastangos, tai yra kalbėjimasis. Iš tiesų mūsų uždavinys priimti įstatymą ir priimti Statutą. Ir tiek kiek paskutinį kartą kalbėjausi prieš pat sesijos pradžią su frakcijų seniūnais yra tas jau sutarimas, ir visi pripažįsta, kad mes turim pabaigti tą darbą, kuris buvo ilgai daromas.

– Tada dar viena situacija šitame Seime susidarė, tai turbūt pirmą kartą Seimas susidūrė tokiu kai kurių Seimo narių įžūlumu, kai neužteko ne tik Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimo, bet net negelbėjo ir Konstitucinio Teismo jau pakartotinis sprendimas, kad jie negali šokti, dainuoti, vesti laidų, kad jie negali skaityti paskaitų. Jie vis tiek per visą kadenciją darė tą patį ir dabar tebedaro. Kas sutrukdė Seimui susidoroti su tokiais išsišokėliais, kaip su jais apskritai susitvarkyti, juk tokia situacija gali pasikartoti ir ateityje? Ar čia ta situacijai, kaip žmonės sako, varnas varnui akies nekerta – tegu šoka?

– Tiek, kiek mums šiandien leidžia Statutas ir tos procedūros, kurios yra teisinės, jos visos yra išnaudotos. Tačiau pagrindinis teisėjas Seimo nariui yra rinkėjas. Ir todėl, artėjant dabar rinkimams, reikia viską įvertinti.Rinkėjas yra didžiausias teisėjas. Ir rinkėjas Seimo nariui yra darbdavys. Ne kas nors kitas. Ne Seimo pirmininkas, ne Seimo pirmininko pavaduotojas, nes kai kas įsivaizduoja, kad Seimo pirmininkas kaip įmonės direktorius gali atleisti, gali priimti. Ne, tą gali padaryti tik rinkėjas.

– Žinot, kai aš dabar Jūsų klausau, aš prisiminiau, kad, kai skaičiau kai kurių partijų rinkimų programas, jos yra įsirašiusios į rinkimų programas, kad jos sieks tokio mechanizmo įteisinimo, kai rinkėjas gali atšaukti savo išrinktą parlamentarą. Ką Jūs galvojate apie tai? Ar šitas mechanizmas gali pagelbėti šiuo atveju?

– Šiuo atveju gali pagelbėti, bet atšaukimo mechanizmas yra, kiek galiu ekspromtu pasakyti, gal tik poroje Europos valstybių.

– Tai ką Jūs manote, jeigu toks siūlymas būtų, galima jį būtų palaikyti?

– Na, žinote, man atrodo, kad mes dar esame per jaunos demokratijos valstybė, kad galėtume šitą nuostatą pritaikyti. Ir šiuo atveju gali būti tam tikros spekuliacijos. Ir, jeigu norės su tavim oponentai susidoroti, tai bus kaip ir tokia niša, per kurią labai lengvai galima tą padaryti.

– O dabar dar du įstatymai, kuriuos Jūs sakote dar šitas Seimas gali priimti – šilumos ir pensijų reformos. Ar Jūs sutiksit su tuo, kad norite padaryti tai, ko nepadarėte per 4 metus. Ir Prezidentė daug kritikos šiuo klausimu sakė, ir apie šilumos įstatymą daug buvo kalbama. Ir dabar jie ateina paskutinę minutę, ir visi lyg ir supranta – nespėsite?

– Aišku yra tokia baimė, kad galime nespėti, bet nenorėčiau sutikti, kad paskutinę minutę ateina. Todėl kad, ypatingai pensijų reforma, yra ne vienos dienos darbas. Iš tiesų, turime tokie kaip pensijų reforma, tai yra visos valstybės žmonių dabarties ir ateities pensininkų klausimas, tai negalima taip švaistytis nei žodžiais, nei posakiais ir tuo labiau veiksmais.

Kalbant apie šilumos įstatymą, tikrai norėtųsi, kad jisai greičiau atsirastų Seime. Šiandien mes dar jo Seime neturime. Kai tik projektas bus Seime, tikrai bus įtrauktas į darbotvarkę, kad kuo greičiau mes galėtume jį svarstyti ir priimti, nes ruduo ant nosies ir…

… -ir šildymo sezonas taip pat.

-Ir reikia rezultato.

ELTA

2012-09-17 11:50


Komentarai

 • Baisuokime tik referendume 2012-09-28 04:49

  Pagrindiniai žaidėjai politiniame žaidime nėra politikai. Tai yra stambaus kapitalo grupės, kurios remia politikus (ir be kurių nei viena partija nesugebėtų gauti visuomenės palaikymo dėl organizacijos silpnumo, reklamos ir viešumo trūkumo, kuriuos sukeltų menkas finansavimas) ir stengiasi, kad rinkimai įvyktų. Stambioms verslo grupėms ir bankams iš tiesų nėra labai svarbu, kokia politinė partija bus išrinkta (dažnai jos remia iškart kelias didžiausias partijas), svarbu tik kad nebūtų jos pernelyg radikalios ir laikytųsi stabilaus kontroliuojamo kurso (pastebėjot, kad kiekviena nauja vyriausybė taria ikoninę frazę “kad tęsime pradėtus darbus” ir t.t., tai iš esmės reiškia, kad stambus kapitalas lieka saugus, esminės verslo ir ekonominių santykių sąlygos nesikeičia ir išlieka stambaus kapitalo valdžioje). O partijų kontrolė užtikrinama per partijų vadovų nupirkimą ir tai gali vykti tiek įstatymiškai legaliais tiek nelegaliais būdais (legaliai – per politikų ir partijų fondų parėmimą, nelegaliai – per kyšius ir t.t.). Visus “nupirkti” būtų per sudėtinga ir per brangu, o be to ir nepraktiška – paprastai partija bet kokiu klausimu savo pasitarimuose suformuoja vieną nuomonę ir balsavimo dėl įstatymų metu normaliu atveju labai nepriimtina balsuoti kitaip nei partija susitarė (“savivaliaujantys” veikėjai dažnai partijų viduje net būna stabiliai “paprotinami”). Stambūs verslo ir bankų žaidėjai (pvz tokie gigantai kaip Maxima) daro VISKĄ, kad rinkimai įvyktų ir jiems visiškai nusispjaut, ką išrinks, kol tai nėra radikali partija (labiausiai trukdo kairusis radikalizmas, todėl Lietuvoje stipresnių radikalesnių kairiųjų partijų apskritai nėra). Tokiu būdu vyksta diktatūra su demokratijos spektakliu – realią ir 20 metų nekintančią valdžią ir priėjimą prie įstatymų kūrimo (įskaitant lobistinę politiką) turi politikus remiantis stambus kapitalas su išsivysčiusiu ryšių ir galios tinklu, tačiau susikuria spektaklis, kad lyg būtų didelis skirtumas, kokios partijos išrenkamos. Didieji partijų politikos skirtumai dažniausiai pasireiškia tik mažiau pelningose srityse (kultūroje, švietime), kuriose stambus verslas mažiau suinteresuotas daryti spaudimą priklausomai nuo laikotarpio (tad politikai turi didesnę judėjimo laisvę šių sričių politikos atžvilgiu), o visa kita visiškai priklauso nuo partijų rėmėjų (kurie dažnai remia po keletą partijų iš karto). Va dėl to rinkimų boikotas yra pats logiškiausias žingsnis, nes tik nustojus remti šitą sistemą, prasidės pokyčiai.

  DALYVAVIMAS RINKIMŲ FARSE – BENDRININKAVIMAS SU SISTEMA.

  Sistema atspari rinkimams, milijardų neatiduos, liaudies iš savo gniaužtų nepaleis. O balsuodami, mes įteisiname sistemą.
  Tai, kad rinkimų boikotas naudingas sistemai, – mitas.

  BOIKOTUOKIME RINKIMŲ FARSĄ. NEĮTEISINKIME APGAULĖS MENO… SISTEMA PANIŠKAI BIJO MASINIO RINKIMŲ BOIKOTO.