Aukštaitijos Verslas

Iš Kinijos importuotose lėlėse pavojingų medžiagų kiekis leistiną normą viršijo beveik 200 kartų


Valstybinė ne maisto produktų inspekcija uždraudė UAB “Nersama” ir UAB “Viskas už vieną eurą” teikti į rinką pavojingus žaislus ir įpareigojo pavojingus produktus pašalinti iš rinkos bei įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingais produktais riziką. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba už pakartotinius Produktų saugos įstatymo pažeidimus UAB “Nersama” skyrė 2750 litų, o UAB “Viskas už vieną eurą” – 5000 litų baudas.

Bendrovei “Viskas už vieną eurą” už Produktų saugos įstatymo pažeidimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiemet skyrė jau trečią baudą.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos specialistai saugos reikalavimų atitikčiai patikrinti UAB “Nersama” prekybos padalinyje atrinko Kinijoje pagamintus žaislus – lėlę “Mei Shao NV” ir lavinimo žaislą – dėlionę “Fire Engine” No. 0819. Atlikus lėlės cheminius tyrimus Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje nustatyta, kad joje rastas di-(2-etilheksil) ftalato kiekis beveik 200 kartų viršija produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą didžiausią leistiną normą.

Bandymų metu taip pat nustatyta, kad saugos reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 36 mėnesių vaikams, neatitinka ir žaislo “Fire Engine” No. 0819 – kieto plastiko šešių ratukų ugniagesių mašinėlė su vairuotoju – mechaninės ir fizinės savybės. Žaislo gamintojo pakuotės ženklinime pateikta neteisinga informacija apie amžiaus grupę, t, y, kad jis netinka vaikams iki 3 metų amžiaus.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, atlikusi patikrinimus UAB “Viskas už vieną eurą” nustatė, kad produktų saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų produktų saugos reikalavimų neatitinka net 14-os pavadinimų žaislai.

ELTOS INF.

2012-08-02 17:18