Aukštaitijos Verslas

Kaimo skelbimai


Perka

UAB „Angleras“ – karves, bulius, telyčias. Moka už gyvąjį svorį, sveria. Tel.: 556080, (8-610) 44202, (8-687) 53212. Užs.Nr.E-1220.

***

Karves, avis, prieauglį, veršelius. Atsiskaito iš karto, išsiveža. Tel. (8-610) 06280.

***

Įmonė nuolat galvijus: karves, jaučius, telyčias. Moka priedus. Atsiskaito iš karto. Išsiveža patys. Tel.: 599595, (8-612) 08756.

2008-03-06 12:00