Aukštaitijos Verslas

Pasaulyje

tornado-usa-2014-3-full

Tornadai JAV padarė nuostolių, tačiau gyventojai sunkių sužeidimų išvengė

2016-08-25 11:52

JAV Indianos valstijai smogę tornadai plėšė daugiabučių stogus, mėtė oro kondicionierius ant aikštelėse stovinčių mašinų ir nutraukė elektros energijos tiekimą tūkstančiams gyventojų, tačiau niekas nebuvo rimtai sužeistas, praneša AP. Trečiadienį Indianoje praūžus keliems tornadams, apie 12 žmonių buvo nesunkiai sužeisti,… Skaityti toliau

UUT Þemës Drebëjimas Italija Aukos 
Þemës drebëjimas Italijoje sugriovë iðtisus kaimus. EPA-ELTA nuotr.
Roma, rugpjûèio 25 d. (ELTA). Gelbëtojai Italijoje naktá á ketvirtadiená tæsë pragaiðtingà þemës drebëjimà iðgyvenusiø þmoniø paieðkà. Naujais civilinës apsaugos duomenimis, þuvusiøjø skaièius pasiekë 159. RS

Žuvusiųjų Italijoje – mažiausiai 247

Gelbėtojai Italijoje naktį į ketvirtadienį tęsė pragaištingą žemės drebėjimą išgyvenusių žmonių paiešką. Naujais civilinės apsaugos duomenimis, žuvusiųjų skaičius pasiekė 247. Daug žmonių laikomi dingusiais, pranešė italų naujienų agentūra „Ansa”, kuria remiasi agentūra dpa. 6,2 balo stiprumo požeminiai smūgiai Italijos Lacijaus,… Skaityti toliau

UUP Universitetas Afganistanas Puolimas Aukos
Kabule uþpuolus Amerikos universitetà þuvo 15 þmoniø. EPA-ELTA nuotr.
Kabulas, rugpjûèio 25 d. (ELTA). Afganistano sostinëje Kabule uþpuolus Amerikos universitetà, saugumo pajëgø duomenimis, þuvo 15 þmoniø, tarp jø - trys uþpuolikai. 30-35 asmenys buvo suþeisti. RS

Kabule užpuolus Amerikos universitetą žuvo 15 žmonių

Afganistano sostinėje Kabule užpuolus Amerikos universitetą, saugumo pajėgų duomenimis, žuvo 15 žmonių, tarp jų – trys užpuolikai. 30-35 asmenys buvo sužeisti, informuoja agentūra AFP. Policijos duomenimis, išpuolio metu universiteto teritorijoje buvo 700 studentų. Dėl to saugumo pajėgos dirbo labai atsargiai… Skaityti toliau

UUP Tankai Turkija Sirija 
Deðimtys Turkijos tankø áriedëjo á Sirijà. EPA-ELTA nuotr.
Ankara, rugpjûèio 24 d. (ELTA). Dramatiðki pokyèiai Turkijos politikoje Sirijos atþvilgiu: valstybinës televizijos duomenimis, deðimtys turkø tankø áriedëjo á Sirijos teritorijà. Tikslas esà yra nuo Turkijos pasienio atstumti „Islamo valstybës" (IS) kovotojus. RS

Dešimtys Turkijos tankų įriedėjo į Siriją

2016-08-24 15:22

Dramatiški pokyčiai Turkijos politikoje Sirijos atžvilgiu: valstybinės televizijos duomenimis, dešimtys turkų tankų įriedėjo į Sirijos teritoriją. Tikslas esą yra nuo Turkijos pasienio atstumti „Islamo valstybės” (IS) kovotojus, praneša agentūros. Prieš tai Turkija ir JAV vadovaujama koalicija pradėjo didelį IS pozicijų… Skaityti toliau

knife_2331704b

Australijoje vyras nudūrė jauną britę šaukdamas “Allahu Akbar”

Jauna britė žuvo, o dar vienas vyras buvo rimtai sužeistas kai, įtariama, Prancūzijos pilietybę turįs vyras peiliu užpuolė tris žmones šaukdamas “Allahu Akbar” (“Dievas yra didis”). Užpuolimas įvyko vienuose Australijos nakvynės namuose. Apie tai trečiadienį pranešė policija, skelbia naujienų agentūra… Skaityti toliau

UUT Þemës Drebëjimas Italija Aukos 
Þemës drebëjimo Italijoje aukø skaièius iðaugo iki 21, Amatrièës miestas virto griuvësiais. EPA-ELTA nuotr.
Roma, rugpjûèio 24 d. (ELTA). Stiprus þemës drebëjimas sukrëtë centrinæ Italijà. Iðsigandæ gyventojai turëjo praleisti naktá lauke, ðalia sugriuvusiø pastatø, o dar nenustatytas skaièius þmoniø buvo ákalinti po nuolauþomis. Nuotr. - nuo þemës drebëjimo nukentëjæs Peskara del Tronto miestas. VS

Naujais duomenimis, per žemės drebėjimą Italijoje žuvo mažiausiai 38 žmonės

Per smarkų žemės drebėjimą Vidurio Italijoje naktį į trečiadienį, naujais duomenimis, žuvo mažiausiai 38 žmonės, dešimtys asmenų buvo sužeisti. Civilinės apsaugos duomenimis, 150 gyventojų vis dar laikomi dingusiais, informuoja agentūra dpa. Jungtinių Valstijų geologijos tarnybos duomenimis, žemės drebėjimo epicentras buvo… Skaityti toliau

UUP Iðpuolis Tailandas Aukos 
Pietø Tailande prie vieðbuèio detonuota bomba, þuvo þmogus. EPA-ELTA nuotr.
Bankokas, rugpjûèio 24 d. (ELTA). Prie vieðbuèio Pietø Tailande sprogus uþminuotam automobiliui þuvo vienas þmogus, daugiau kaip 30 buvo suþeisti, kai kurie jø - sunkiai. RS

Tailande prie viešbučio detonuota bomba, žuvo žmogus

Prie viešbučio Pietų Tailande sprogus užminuotam automobiliui žuvo vienas žmogus, daugiau kaip 30 buvo sužeisti, kai kurie jų – sunkiai. Išpuolis antradienį įvykdytas musulmoniškoje Patanio provincijoje, pranešė policija, kuria remiasi agentūros. Viešbučio pastatas „smarkiai apgadintas”. Ligoninės duomenimis, tarp aukų užsieniečių… Skaityti toliau

Trump-vs-Hillary-11

H. Klinton didina atotrūkį nuo D. Trampo

Demokratų kandidatė į JAV prezidento postą Hilari Klinton toliau didina atotrūkį nuo savo konkurento respublikono Donaldo Trampo. Remiantis antradienį paskelbtais „Reuters/Ipsos” apklausos rezultatais, buvusi JAV valstybės sekretorė lenkia milijardierių 12 procentinių punktų. Savo paramą H. Klinton pareiškė 45 proc. respondentų,… Skaityti toliau

_90895187_mediaitem90895186

URM neturi duomenų apie nukentėjusius lietuvius Italijoje

Užsienio reikalų ministerija (URM) kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Italijoje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pareiškė užuojautą Italijos kolegai dėl nelaimės. “Nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų šeimas ir artimuosius”, – laiške Italijos užsienio… Skaityti toliau

italy-earthquake-large

Italiją sukrėtė žemės drebėjimas, žuvo mažiausiai 14 žmonių

Per smarkų 6,1 balo stiprumo žemės drebėjimą Italijoje naktį į trečiadienį žuvo mažiausiai šeši žmonės. Ypač nukentėjo Apeninų kalnų regionas šalies centrinėje dalyje. Keliose vietovėse, žinybų duomenimis, griuvo pastatai. Arkuata del Tronto komunoje žuvo du žmonės, netoliese esančioje Akumolio vietovėje… Skaityti toliau