Aukštaitijos Verslas

Pasaulyje

UUT Iðvados Ukraina Rusija Lëktuvas Numuðimas Raketa  
Tyrëjai: MH17 virð Ukrainos numuðë rusiðka raketa, paleista ið prorusiðkø separatistø valdomos teritorijos. EPA-ELTA nuotr.
Amsterdamas, rugsëjo 28 d. (EPA-ELTA). 2014 metais virð Rytø Ukrainos MH17 reiso lëktuvà numuðë raketa, paleista ið gynybos sistemos "Buk", kuri á prorusiðkø separatistø valdomà teritorijà buvo atgabenta ið Rusijos. Ðià informacijà paskelbë katastrofos prieþastis besiaiðkinanti tarptautinë tyrëjø grupë. VS

Pateikė daugiau MH17 tyrimo išvadų: kaltė krenta Rusijai

2016-09-29 09:23

2014 metais virš Rytų Ukrainos MH17 reiso lėktuvą numušė raketa, paleista iš gynybos sistemos “Buk”, kuri į prorusiškų separatistų valdomą teritoriją buvo atgabenta iš Rusijos. Šią informaciją paskelbė katastrofos priežastis besiaiškinanti tarptautinė tyrėjų grupė, praneša BBC ir “Reuters”. Į Malaizijos… Skaityti toliau

malaysia-airlines-plane-mh17-crashes-ukraine-border-russia

Malaizijos oro linijų lėktuvą virš Ukrainos numušusi raketa – iš Rusijos

2016-09-28 15:02

2014 metais virš Rytų Ukrainos MH17 reiso lėktuvą numušusi raketa buvo paleista iš prorusiškų separatistų valdomos teritorijos. Šią informaciją paskelbė katastrofos priežastis besiaiškinanti tarptautinė tyrėjų grupė, praneša BBC. Tyrėjai praneša, kad raketų paleidimo įrenginys į Ukrainos teritoriją buvo atgabentas iš… Skaityti toliau

wpid-1570

Po pučo Turkijoje suimta 32 000 įtariamųjų

Reaguodama į mėginimą įvykdyti perversmą, Turkijos vyriausybė, jos pačios duomenimis, iki šiol suėmė 32 000 įtariamųjų. Prieš iš viso 70 000 asmenų pradėtas tyrimas, trečiadienį televizijos stočiai NTV pareiškė teisingumo ministras Bekiras Bozdagas, informuoja agentūra AFP. „Procesas tęsiasi”, – pridūrė… Skaityti toliau

man drinking vodka

Pilstukas Ukrainoje nusinešė daugiau kaip 30 gyvybių

Pilstukas Ukrainoje praėjusiomis dienomis, žinybų duomenimis, nusinešė daugiau kaip 30 žmonių gyvybių. Vien tik Charkove mirė 23 žmonės, Donecko srityje – dar penki, antradienį pranešė Valstybinė maisto produktų saugumo tarnyba, kuria remiasi agentūra dpa. Praėjusią savaitę, be to, septyni mirties… Skaityti toliau

july-2016-syria

JAV didina pagalbą Sirijai

Jungtinės Valstijos padidino savo paramą Sirijai 400 mln. JAV dolerių (356 mln. eurų), tvyrojant raginimams iš Alepo miesto išgabenti sužeistuosius. Naujausias Sirijos režimo puolimas nusinešė dar 13 žmonių gyvybes, rašo “Deutsche Welle”. Padidinus skiriamą pagalbą dar 400 mln. dolerių, skaičiuojama,… Skaityti toliau

_83039771_027232409-1

Rusija išbandė dvi tarpžemynines raketas

Rusija išbandė dvi tarpžemynines raketas, galinčias nešti branduolinį užtaisą. Atominis povandeninis laivas „Jurij Dolgorukij” „Bulawa” tipo (NATO kodas: SS-N-32) balistines raketas paleido iš Baltosios jūros, antradienį pranešė Gynybos ministerija Maskvoje, kuria remiasi agentūros „Interfax” ir dpa. Viena raketa nusileido už… Skaityti toliau

UUP UUT Sprogimai Vokietija Dresdenas 
Dresdene nugriaudëjo du sprogimai. EPA-ELTA nuotr.
Dresdenas, rugsëjo 27 d. (ELTA). Vokietijos Dresdeno mieste detonuoti du sprogmenys - prie meèetës ir Kongresø centro. Þmonës per incidentus nenukentëjo. RS

Dresdene nugriaudėjo du sprogimai

2016-09-27 13:22

Vokietijos Dresdeno mieste detonuoti du sprogmenys – prie mečetės ir Kongresų centro. Žmonės per incidentus nenukentėjo, antradienį pranešė policija, kuria remiasi agentūra AFP. Išpuoliai įvykdyti pirmadienio vakarą netrukus vienas po kito. Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už atakas. Spėjama, kad… Skaityti toliau

PEREVALNOE, UKRAINE - MARCH 19:  Russian military personnel surround a Ukrainian military base on March 19, 2014 in Perevalnoe, Ukraine. Russia's Constitutional Court ruled unanimously on March 19 that Russia's President Vladimir Putin acted legally by signing a treaty to make Crimea part of Russia.  (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Beveik baigta statyti netoli Ukrainos įsikūrusi Rusijos karinė bazė

Rusija pietiniame Rostovo regione, apie 100 km nuo sienos su Ukraina, baigia statyti naują didelę karinę bazę, rašo “Euronews”. Naujausioje bazėje yra trys kariniai objektai. Naujų karinių bazių statymą Kremlius suvokia kaip svarbų pasipriešinimą NATO. Manoma, kad šioje karinėje bazėje… Skaityti toliau

UUP# Debatai JAV Prezidentas Trampas Klinton 
D. Trampas ir H. Klinton susikovë pirmuosiuose TV debatuose. EPA-ELTA nuotr.
Vaðingtonas, rugsëjo 27 d. (ELTA). Du kandidatai á JAV prezidento postà - Respublikonø partijos kandidatas Donaldas Trampas (Donald Trump) ir Demokratø partijos kandidatë Hilari Klinton (Hillary Clinton) - susikovë pirmuosiuose televizijos debatuose. Ið viso H. Klinton ir D. Trampas prieð lapkrièio 8-àjà vyksianèius JAV prezidento rinkimus susikaus trejuose debatuose. NÐ

D. Trampas ir H. Klinton susikovė pirmuosiuose TV debatuose

Du kandidatai į JAV prezidento postą – Respublikonų partijos kandidatas Donaldas Trampas ir Demokratų partijos kandidatė Hilari Klinton – susikovė pirmuosiuose televizijos debatuose. Iš viso H. Klinton ir D. Trampas prieš lapkričio 8-ąją vyksiančius JAV prezidento rinkimus susikaus trejuose debatuose,… Skaityti toliau

57e91141c46188367a8b456e

Hiustone prie prekybos centro sužeisti septyni žmonės

2016-09-26 16:49

Pirmadienį Teksaso valstijos Hiustono mieste nežinomas šaulys sužeidė mažiausiai septynis žmones. Tai pranešė JAV televizijos kanalas ABC. Jo duomenimis, tamsiaodis vyras, ginkluotas, kaip spėjama, revolveriu, netoli vieno iš prekybos centrų pietvakarinėje miesto dalyje ėmė šaudyti į pro šalį važiavusius automobilius.… Skaityti toliau