Post Scriptum

2014-10-21 00:01

Muzika suvienija visus, išskyrus kaimynus.

2014-10-18 00:01

Informacija – tai, kas nuo jūsų slepiama, visa kita – reklama.

2014-10-17 00:01

Skandalo iniciatyva – vyro nuopelnas, o įgarsinimas – žmonos.

2014-10-16 00:01

Kvailioti reikia pradėti kiek galima anksčiau, kad būtų laiko ištaisyti prikrėstas šunybes.

2014-10-15 00:01

Sutartis laikoma naudinga tik tuo atveju, jei abi pusės įsitikinusios, kad apgavo viena kitą.

2014-10-14 00:01

Baikštusis nusigąsta prieš pavojų, bailusis – pavojuje, o drąsusis – po jo.

2014-10-11 00:01

Aštrus liežuvis – vienintelis pjovimo įrankis, kuris vartojamas tampa dar aštresnis.

2014-10-10 00:01

Anksčiau prieiti prie turtingo vienišo vyriškio merginoms trukdė drovumas, o dabar – milžiniška konkurencija.

2014-10-09 00:01

Jeigu apie jus šneka tik gerai, pastuksenkite į medį – galbūt tai karsto dangtis?

2014-10-08 00:01

Dirbi – nėra kada gyventi. Nedirbi – nėra už ką gyventi.

Prisijunkite
FB
Užsiregistruokite
FB