Post Scriptum

2014-09-08 00:01

Kai tėvynė pavojuje, niekas neturi teisių, visi turi tik pareigas.

2014-09-06 00:01

Moteris visada skraidys: ar ant sparnų, ar ant šluotos – priklauso tik nuo vyro.

2014-09-05 00:01

Moteris pasakė – moteris padarė. Jeigu moteris pasakė ir nepadarė, vadinais, ji pajuokavo.

2014-09-04 00:01

Jei tavo pečius užgulė sunkumai, atsistok ant galvos ir jie nukris.

2014-09-03 00:01

Gyvenimas nieko neduoda nemokamai, ir viskam, ką atneša likimas, slapta yra nustatyta kaina.

2014-09-02 00:01

Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena.

2014-09-01 00:01

Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti.

2014-08-31 12:01

Kiekvienas išsivaduojamasis karas šventas, kiekvienas pavergiamasis karas vertas prakeikimo.

2014-08-30 00:01

Jei vyras klauso žmonos, nereiškia, kad jis po padu. Tai reiškia, kad pas jį geriausia žmona!

2014-08-29 00:01

Yra du moterų amžiai: iki makiažo ir po.

Prisijunkite
FB
Užsiregistruokite
FB